List otwarty do Rady Miasta Lublin

List otwarty ludzi kultury do Rady Miasta Lublin, napisany w odpowiedzi na podejmowane przez Radę próby ideologicznej kontroli nad nami:…