Macierzyństwo. Muzeum Etnograficzne, Toruń

27.03.2019

Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść

30.XI.2018-26.V.2019

wystawa zbiorowa

kuratorka – Aleksandra Jarysz

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Motherhood from the beginning and endless. Antropological story

30.XI.2018-26.V.2019

group exhibition

curator – Aleksandra Jarysz

The Ethnographic Museum in Toruń, Poland